Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 74/5400 ze dne 17. 7. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/4233 ze dne 12. 12. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

74/5400 17. 7. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

0,01 tis. Kč

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

10,12 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

10,13 tis. Kč

74/5400 17. 7. 2023
2. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Ostatní běžné výdaje - činnost krajského úřadu“ o 40 tis. Kč

74/5400 17. 7. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

38 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

o

2 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

40 tis. Kč

74/5400 17. 7. 2023
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 9.770 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

74/5400 17. 7. 2023
5. schvaluje

změnu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

74/5400 17. 7. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

9,78 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

9,78 tis. Kč

74/5400 17. 7. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

34,29 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

34,29 tis. Kč

74/5400 17. 7. 2023
8. bere na vědomí

žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o poskytnutí finančních prostředků, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

74/5400 17. 7. 2023
9. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 272.250 Kč na zpracování projektové dokumentace na přípravu datového centra v rámci akce „Kybernetická bezpečnost“, s časovou použitelností od1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.