Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 74/5401 ze dne 17. 7. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

74/5401 17. 7. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace společnosti Chutě života, s.r.o., IČO 24813753, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

74/5401 17. 7. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Chutě života, s.r.o., IČO 24813753, na spolufinancování uznatelných nákladů spojených s realizací projektu s názvem „Barista Cup Ostrava 2023“ ve výši 30.000 Kč, maximálně však ve výši 29,13 % uznatelných nákladů projektu, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

74/5401 17. 7. 2023
3. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na akci „Podpora rozvojových aktivit oblasti regionálního rozvoje“ o 30.000 Kč

74/5401 17. 7. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a  dobrovolnými svazky obcí

o

30.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 2141 -

Vnitřní obchod

o

30.000 Kč

74/5401 17. 7. 2023
5. bere na vědomí

žádost SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Větřkovice, IČO 66738431, o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na spolufinancování projektu „21. mezinárodní setkání výrobců a sběratelů hlavolamů Větřkovice 2022“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

74/5401 17. 7. 2023
6. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Větřkovice, IČO 66738431, ve výši 20.000 Kč, maximálně však ve výši 40 % celkových uznatelných nákladů na realizaci projektu „21. mezinárodní setkání výrobců a sběratelů hlavolamů Větřkovice 2023“, s časovou použitelností od 1. 9. 2023 do 30. 11. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

74/5401 17. 7. 2023
7. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na rok 2023 na akci „Podpora rozvojových aktivit oblasti regionálního rozvoje“ o 20.000 Kč

74/5401 17. 7. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a  dobrovolnými svazky obcí

o

20.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

20.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.