Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 74/5403 ze dne 17. 7. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

74/5403 17. 7. 2023
1. bere na vědomí

žádost subjektu Happy Forest z.s., IČO 09302395, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 150.000 Kč na projekt „Pískozoo 2023“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

74/5403 17. 7. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Happy Forest z.s., IČO 09302395, ve výši 150.000 Kč, na projekt „Pískozoo 2023“, s časovou použitelností od 17. 6. 2023 do 31. 8. 2023, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

74/5403 17. 7. 2023
3. bere na vědomí

žádost společnosti BYTOSLAN spol. s.r.o., IČO 62303457, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 198.000 Kč na projekt „Technické zabezpečení provozu LD Javorový vrch.“

74/5403 17. 7. 2023
4. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 198.000 Kč společnosti BYTOSLAN spol. s.r.o., IČO 62303457, na projekt „Technické zabezpečení zařízení LD Javorový na nástupní a výstupní stanici“, s časovou použitelností od 1. 3. 2023 do 30. 11. 2023, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

74/5403 17. 7. 2023
5. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 198.000 Kč

74/5403 17. 7. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

198 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

198 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.