Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 74/5404 ze dne 17. 7. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

74/5404 17. 7. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

 

pol.  2223 - 

Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a  dobrovolnými svazky obcí

o

266,30 tis. Kč

pol.  2229 - 

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

4,76 tis. Kč

Celkem

o

271,06 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6402 -

Finanční vypořádání

o

271,06 tis. Kč

74/5404 17. 7. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

 

1.120,71 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

1.120,71 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

497,10 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6402 -

Finanční vypořádání

o

497,10 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.