Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 74/5405 ze dne 17. 7. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

č. 12/1234 ze dne 8.6.2023

74/5405 17. 7. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus ve výši 63.613.800,00 Kč na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji, registrační číslo CZ.03.04.01/00/22_026/0003047 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ+/4.1/0026/0003047, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

74/5405 17. 7. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

2.320,46 tis. Kč

a

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

19.084,14 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3141 -

Školní stravování

o

21.404,60 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.