Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 74/5411 ze dne 17. 7. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/4403 ze dne 16.1.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

74/5411 17. 7. 2023
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizacím:

a.    Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace, IČO 47811927, o částku 1.000.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Oprava obvodové kamenné zdi" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

b.    b. Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace, IČO 47813539, o částku 500.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Výměna střešních oken" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

74/5411 17. 7. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Základní škola, Ostrava – Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, IČO 64628183, o částku 500.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

74/5411 17. 7. 2023
3. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizacím:

a.    Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, IČO 60802669, o částku 800.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Sanace vlhkého zdiva Rýmařovská 12" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

b.    Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČO 00846279, ve výši 600.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce elektroinstalace v jídelně" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

74/5411 17. 7. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6                    

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

3.400 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5       

na § 3133 -

Dětské domovy

o

1.000 tis. Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

500 tis. Kč

Celkem

o

1.500 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6          

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

1.300 tis. Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

600 tis. Kč

Celkem

o

1.900 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.