Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 74/5414 ze dne 17. 7. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

74/5414 17. 7. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů

o

5,65 tis. Kč

na § 2212 -

Silnice

pol. 2310 -

Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku

o

9,64 tis. Kč

na § 4375 -

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

pol. 2324 -

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

o

0,12 tis. Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 2324 -

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

o

18,93 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 2324 -

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

o

11,72 tis. Kč

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol. 2322 -

Příjem z pojistných plnění

o

6,74 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

25,71 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

7,50 tis. Kč

Celkem

o

86,01 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

86,01 tis. Kč

74/5414 17. 7. 2023
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou neinvestiční dotace na základě rozhodnutí čj.: MV-63465-5/PO-PSM-2023 ve výši 353.829 Kč

74/5414 17. 7. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

353.829 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6221 -

Humanitární zahraniční pomoc přímá

o

353.829 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.