Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 74/5418 ze dne 17. 7. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/4474 ze dne 6.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

74/5418 17. 7. 2023
1. rozhodla

zvýšit investiční výdaje na akci rozpočtu kraje „Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje - dovybavení“ o částku 150 tis. Kč

74/5418 17. 7. 2023
2. rozhodla

vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 1.300 tis. Kč s účelovým určením na akci „Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje – výměna výjezdových vrat a úprava dezinfekčního koutu“

1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

1.450 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

o

1.300 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

o

150 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.