Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 74/5419 ze dne 17. 7. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 53/3751 ze dne 26.9.2022

č. 66/4919 ze dne 24.4.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

74/5419 17. 7. 2023
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 04695/2022/IM na realizaci stavby „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ se zhotovitelem, kterým je společnost STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO 60838744, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

74/5419 17. 7. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

7.441,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 4350 -

Domovy pro seniory

o

7.441,00 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.