Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 74/5426 ze dne 17. 7. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 65/4848 ze dne 3.4.2023

74/5426 17. 7. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí 2023 ve výši 354.780.735 Kč dle předloženého materiálu

74/5426 17. 7. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí 2023 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

74/5426 17. 7. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 - 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

354.780.735 Kč

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

5.424 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3111 -

Mateřské školy

o

25.678.195 Kč

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

o

1.953.419 Kč

na § 3113 -

Základní školy

o

32.704.136 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

24.994.916 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

o

3.729.689 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

o

25.677.664 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

84.902.319 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

o

13.260.258 Kč

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování

a školní hospodářství

o

954.848 Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

79.536.981 Kč

na § 3141 -

Školní stravování

o

5.424.898 Kč

na § 3143 -

Školní družiny a kluby

o

8.644.110 Kč

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

o

884.266 Kč

na § 3147 -

Domovy mládeže

o

458.909 Kč

na § 3150 -

Vyšší odborné školy

o

29.200.061 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

16.564.784 Kč

na § 3233 -

Střediska volného času

o

216.706 Kč

Celkem

354.786.159 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.