Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 74/5432 ze dne 17. 7. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

74/5432 17. 7. 2023
1. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem  v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení a příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2023 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

74/5432 17. 7. 2023
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2023 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

74/5432 17. 7. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3113 -

Základní školy

o

8.319.547 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

o

408.459 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

324.752 Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

599.858 Kč

na § 3150 -

Vyšší odborné školy

o

117.618 Kč

Celkem

o

9.770.234 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3111 -

Mateřské školy

o

2.223.725 Kč

na § 3141 -

Školní stravování

o

563.665 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

6.982.844 Kč

Celkem

o

9.770.234 Kč

74/5432 17. 7. 2023
4. bere na vědomí

informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161c zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na červenec, srpen 2023 do 21.7.2023 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení

74/5432 17. 7. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

106.354 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

106.354 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.