Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 74/5435 ze dne 17. 7. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 54/3858 ze dne 10.10.2022

č. 58/4327 ze dne 12.12.2022

č. 60/4403 ze dne 16.1.2023

č. 62/4641 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

č. 12/1301 ze dne 8.6.2023

74/5435 17. 7. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na:

a)    Operační program INTERREG V-A Česká republika - Polsko na projekt „TECHNIKA BEZ HRANIC“ (reg. č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001666) ve výši 3.972.129 Kč (164.716,11 EUR)

b)   individuální projekt operačního programu Jan Amos Komenský, priorita 2 – Vzdělávání ve výši 411.879 Kč

dle předloženého materiálu

74/5435 17. 7. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, o částku 3.972.129 Kč (164.716,11 EUR), s účelovým určením na realizaci individuálního projektu v rámci Operačního programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko na projekt „TECHNIKA BEZ HRANIC“ (reg. č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/ 17_027/0001666) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

74/5435 17. 7. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

112.967 Kč

pol. 4118 -

Neinvestiční převody z Národního fondu

o

3.859.163 Kč

Celkem

3.972.130 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

3.972.130 Kč

74/5435 17. 7. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace, IČO 70640718, o částku 411.879 Kč s účelovým určením na realizaci individuálního projektu Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita 2 – Vzdělávání (reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0006672) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

74/5435 17. 7. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

411.880 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

411.880 Kč

74/5435 17. 7. 2023
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na dotační program „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování“ pro školní rok 2023/2024 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

74/5435 17. 7. 2023
7. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

74/5435 17. 7. 2023
8. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic organizaci kraje v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

74/5435 17. 7. 2023
9. schvaluje

změnu časové použitelnosti příspěvkové organizaci kraje Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331493, v rozsahu uvedeném příloze č. 2 tohoto usnesení

74/5435 17. 7. 2023
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6221 - 

Humanitární zahraniční pomoc přímá  

 o

81.000 Kč

na § 6223 -

Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená

  o

56.360 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

  o

934.040 Kč

Celkem

1.071.400 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3239 - 

Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené

 o 

81.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3121 -

Gymnázia

  o

990.400 Kč

74/5435 17. 7. 2023
11. rozhodla

snížit neinvestiční výdaje na akci „Mezinárodní spolupráce v různých oblastech zahraničních aktivit Moravskoslezského kraje o 56,36 tis. Kč

74/5435 17. 7. 2023
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na podporu modernizace a rozvoje ICT a implementace standardu konektivity, infrastruktury a kyberbezpečnosti v rámci akce "Modernizace ICT, implementace standardu konektivity a metodická podpora v oblasti ICT - příspěvkové organizace MSK" dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

 

74/5435 17. 7. 2023
13. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na podporu modernizace a rozvoje ICT a implementace standardu konektivity, infrastruktury a kyberbezpečnosti v rámci akce "Modernizace ICT, implementace standardu konektivity a metodická podpora v oblasti ICT - příspěvkové organizace MSK" dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

74/5435 17. 7. 2023
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

3.025.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

750.000 Kč

na § 3126 -

Konzervatoře

o

90.000 Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

520.000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

325.000 Kč

Celkem

1.685.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

450.000 Kč

na § 3126 -

Konzervatoře

o

90.000 Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

800.000 Kč

Celkem

1.340.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.