Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 75/5451 ze dne 7. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

č. 11/1143 ze dne 10.3.2023

č. 11/1132 ze dne 10.3.2023

75/5451 7. 8. 2023
1. bere na vědomí

žádost spolku Náš Rychvald z.s., IČO 05599598, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 60.000 Kč na projekt „Rychvaldský spolkový den“

75/5451 7. 8. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Náš Rychvald z.s., IČO 05599598, maximálně ve výši 60.000 Kč, na projekt „Rychvaldský spolkový den“, s časovou použitelností od 1. 6. 2023 do 15. 9. 2023, a uzavřít s tímto spolkem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/5451 7. 8. 2023
3. rozhodla

snížit objem finančních prostředků alokovaných na dotačním programu Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji o 47.580 Kč a zároveň navýšit objem prostředků na dotačním programu Podpora infrastruktury a propagace cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji o 114.600 Kč

75/5451 7. 8. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí

o

67.020 Kč

a

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

47.580 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

114.600 Kč

75/5451 7. 8. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

130.300 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

130.300 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.