Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 75/5452 ze dne 7. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

75/5452 7. 8. 2023
1. bere na vědomí

a)   žádost ********** o poskytnutí dotace ze dne 24. 7. 2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost ********** o poskytnutí dotace ze dne 24. 7. 2023 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)    žádost ********** o poskytnutí dotace ze dne 26. 7. 2023 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

75/5452 7. 8. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 70 tis. Kč:

a)   ********** **********, na úhradu nákladů spojených s ročním studiem na střední škole ve Francii v rámci programu „Rok ve Francii“, s časovou použitelností dotace od 1. 7. 2023 do 1. 9. 2024

b)   ********** **********, na úhradu nákladů spojených s ročním studiem na střední škole ve Francii v rámci programu „Rok ve Francii“, s časovou použitelností dotace od 1. 7. 2023 do 1. 9. 2024

c)    **********, na úhradu nákladů spojených s ročním studiem na střední škole ve Francii v rámci programu „Rok ve Francii“, s časovou použitelností dotace od 1. 7. 2023 do 1. 9. 2024

75/5452 7. 8. 2023
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s:

a)   ********** **********, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

a)   ********** **********, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   ********** **********dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

75/5452 7. 8. 2023
4. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o částku 225 tis. Kč s účelovým určením na akci „Studium a vzdělávání v zahraničí“

75/5452 7. 8. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

225 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3291 -

Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

o

             225 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.