Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 75/5453 ze dne 7. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

75/5453 7. 8. 2023
1. bere na vědomí

žádost Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, z.s. ze dne 4.7.2023, dle předloženého materiálu

75/5453 7. 8. 2023
2. rozhodla

navýšit neinvestiční finanční prostředky na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a ediční plán“ o částku ve výši 97,5 tis. Kč

75/5453 7. 8. 2023
3. rozhodla

poskytnout peněžitý dar Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, z.s., IČO 69781923, účelově určený pro politické vězně na zdravotní pomůcky, vitamíny a léky ve výši 97,5 tis. Kč

75/5453 7. 8. 2023
4. rozhodla

uzavřít se Sdružením osvobozených politických vězňů a pozůstalých, z.s., IČO 69781923, darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého daru dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/5453 7. 8. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

97,5 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby

o

97,5 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.