Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 75/5462 ze dne 7. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

75/5462 7. 8. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

3.408,00 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

o

2,00 tis. Kč

na § 2292 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

409,40 tis. Kč

na § 2294 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

842,70 tis. Kč

Celkem

o

4.662,10 tis. Kč

a

snižují

přijaté transfery

pol. 4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

o

3.220,90 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 2292 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková

o

578,50 tis. Kč

na § 2294 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní

o

261,00 tis. Kč

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

o

601,70 tis. Kč

Celkem

o

1.441,20 tis. Kč

75/5462 7. 8. 2023
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Ostatní výdaje v odvětví dopravy“ o částku 1.441,20 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.