Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 75/5470 ze dne 7. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

75/5470 7. 8. 2023
1. bere na vědomí

žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o poskytnutí finančních prostředků na dodávku a instalaci fotovoltaického systému na budově I, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/5470 7. 8. 2023
2. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 1.265.224,40 Kč s účelovým určením na akci „Dodávka a instalace fotovoltaického systému na budově I, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

75/5470 7. 8. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3714 -

Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu

o

1.265,23 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

1.265,23 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.