Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 75/5476 ze dne 7. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

75/5476 7. 8. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

 

pol.  2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a  dobrovolnými svazky obcí

o

886,34 tis. Kč

pol.  2229 - 

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

73,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6402 -

Finanční vypořádání

o

959,34 tis. Kč

75/5476 7. 8. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.973,10 tis. kč

a

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.973,10 tis. Kč

75/5476 7. 8. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

o

48,40 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

o

48,40 tis. Kč

75/5476 7. 8. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639-

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

1,60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 2212 -

Silnice

o

1,60 tis. Kč

75/5476 7. 8. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

 

pol.  2229 - 

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

97,26 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

o

97,26 tis. Kč

75/5476 7. 8. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 5212 -

Ochrana obyvatelstva

o

890,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 5212 -

Ochrana obyvatelstva

o

890,00 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.