Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 75/5477 ze dne 7. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

75/5477 7. 8. 2023
1. bere na vědomí

žádost MAS Regionu Poodří, z.s., IČO 26661578, o poskytnutí dotace ve výši 89.700 Kč na spolufinancování projektu „Zemědělství v Poodří 2023“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/5477 7. 8. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje MAS Regionu Poodří, z.s., IČO 26661578, ve výši 89.700 Kč, maximálně však ve výši 65 % celkových uznatelných nákladů na realizaci projektu „Zemědělství v Poodří 2023“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/5477 7. 8. 2023
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví životního prostředí“ o částku 89.700 Kč

75/5477 7. 8. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a  dobrovolnými svazky obcí

89,7 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5

na § 1019 -

 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost

o

89,7 tis. Kč

75/5477 7. 8. 2023
5. bere na vědomí

žádost sunette s.r.o., IČO 25901991, o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na spolufinancování projektu „Konference Colors of Finance“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

75/5477 7. 8. 2023
6. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje sunette s.r.o., IČO 25901991, ve výši 150.000 Kč, maximálně však ve výši 3,81 % celkových uznatelných nákladů na realizaci projektu „Konference Colors of Finance“, s časovou použitelností od 1. 9. 2023 do 15. 11. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

75/5477 7. 8. 2023
7. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o částku 150.000 Kč

75/5477 7. 8. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

150 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj                        

o

150 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.