Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 75/5478 ze dne 7. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

75/5478 7. 8. 2023
1. rozhodla

snížit objem finančních prostředků na akci rozpočtu kraje Green Light: Systém služeb podporující vznik nových inovativních firem o 1.300.000 Kč a na dotačních programech:

a)    Program na podporu přípravy projektové dokumentace o 888.270 Kč

b)   Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji o 2.995.160 Kč

c)    Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách o 60.260 Kč

75/5478 7. 8. 2023
2. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na dotačním programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023“ o 182.140 Kč a na dotačním programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2023“ o 5.980.700 Kč

75/5478 7. 8. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy – třída 2

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a  dobrovolnými svazky obcí

o

873,15 tis. Kč

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

46,00 tis. Kč

Celkem

o

919,15 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

3.400,11 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj

o

1.300,00 tis. Kč

Celkem

o

4.700,11 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3636 -

Komunální služby a územní rozvoj

o

5.619,26 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.