Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 75/5489 ze dne 7. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5137 ze dne 22.5.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

75/5489 7. 8. 2023
1. schvaluje

 

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6          

na § 3121 -

Gymnázia

o

184 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5          

na § 3121 -

Gymnázia

o

184 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.