Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 75/5491 ze dne 7. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/3994 ze dne 7.11.2022

75/5491 7. 8. 2023
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání č. 2 ke smlouvě o dílo č. 03343/2021/IM na realizaci stavby „Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra“ se zhotovitelem, kterým je společnost M – SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

75/5491 7. 8. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

7.564,31 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2212 -

Silnice

o

7.564,31 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.