Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 75/5496 ze dne 7. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

75/5496 7. 8. 2023
1. bere na vědomí

 

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace SANOPHARM CZ s.r.o., IČO 25374761, na projekt „Podpora paliativní péče v MSK“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

75/5496 7. 8. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci SANOPHARM CZ s.r.o., IČO 25374761, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Podpora paliativní péče v MSK“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 9. 2023 do 31. 10. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/5496 7. 8. 2023
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Bc. Michaely Studeník Vroblové, IČO 03314961, na projekt „Preventivní programy“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

75/5496 7. 8. 2023
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Bc. Michaele Studeník Vroblové, IČO 03314961, ve výši 70.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Preventivní programy“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

75/5496 7. 8. 2023
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace Společnost senior, z.s., IČO 26595982, na projekt Nákup notebooku pro činnost spolku „Společnost senior, z.s.“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

75/5496 7. 8. 2023
6. rozhodla

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Společnost senior, z.s., IČO 26595982, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem Nákup notebooku pro činnost spolku „Společnost senior, z.s.“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

75/5496 7. 8. 2023
7. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové investiční dotace organizace Za sklem o. s., IČO 22901531, na projekt „Pořízení vozidel k zajištění mobility klientů i pracovníků sociálních služeb neziskové organizace Za sklem o. s.“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

75/5496 7. 8. 2023
8. rozhodla

neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Za sklem o. s., IČO 22901531, ve výši 22.000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Pořízení vozidel k zajištění mobility klientů i pracovníků sociálních služeb neziskové organizace Za sklem o. s.“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

75/5496 7. 8. 2023
9. rozhodla

a)    snížit akci rozpočtu kraje „Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji“ o 23,80 tis. Kč

b)   navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“ o 100,00 tis. Kč

75/5496 7. 8. 2023
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

6,20 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje - třída 5

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob

o

93,80 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

70,00 tis. Kč

Celkem

o

163,80 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

100,00 tis. Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

o

 70,00 tis. Kč

Celkem

o

170,00 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.