Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 75/5507 ze dne 7. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

75/5507 7. 8. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11 a 13 a 15 předloženého materiálu

75/5507 7. 8. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemcům:

a)    Autoklub Třinec v AČR, IČO 05785006, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „FIA KARTING EUROPEAN CHAMPIONSHIP CZECH REPUBLIC 2023“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

b)   Bohumínská modelová železnice z.s., IČO 10813462, ve výši 60.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zajištění provozu spolku Bohumínská modelová železnice v roce 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

c)    JO TENISOVÉ TRÉNINKOVÉ CENTRUM z.s., IČO 03496899, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Tenisový turnaj žen ITF 25 000 USD“, s časovou použitelností od 1. 5. 2023 do 31. 10. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

d)   Nadační fond MY, IČO 09306625, ve výši 60.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Cyklo team "MY jsme Ostrava" na "Cestě za snem 2023"“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

e)    RIMGO s.r.o., IČO 25857819, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora přípravy lyžařky Gabriely Capové pro závody světového poháru v alpských disciplínách“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

f)     Slezský plavecký klub z. s., IČO 10792325, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sportovní příprava Jakuba Jana Krischke na MEJ, MSJ a další soutěže v plavání“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

g)   spolek GO ON, IČO 04654455, ve výši 35.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora soutěžní činnosti sportovce s handicapem - nákup zadních kol závodního handbiku“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

75/5507 7. 8. 2023
3. rozhodla

uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

a)      Autoklub Třinec v AČR, IČO 05785006, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Bohumínská modelová železnice z.s., IČO 10813462, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    JO TENISOVÉ TRÉNINKOVÉ CENTRUM z.s., IČO 03496899, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Nadační fond MY, IČO 09306625, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    RIMGO s.r.o., IČO 25857819, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     Slezský plavecký klub z. s., IČO 10792325, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   spolek GO ON, IČO 04654455, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

75/5507 7. 8. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČO 13644271, o částku 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s přehlídkou odborných dovedností žáků školy „K-MODE“; v rámci akce „Významné akce kraje v oblasti volného času dětí a mládeže a další významné akce – příspěvkové organizace MSK“; s časovou použitelností od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023

75/5507 7. 8. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol.  2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

 

46.260 Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

 

39.900 Kč

a

snižují

běžné výdaje - třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

60.000 Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

60.000 Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

146.160 Kč

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

o

60.000 Kč

75/5507 7. 8. 2023
6. rozhodla

a)    navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o částku 146.160 Kč

b)   navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o částku 60.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.