Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5541 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

76/5541 21. 8. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové investiční dotace

a)     v celkové výši 2.475 tis. Kč na pořízení dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení pro jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje s termínem použití od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2024, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)     v celkové výši 12.000 tis.  Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje s termínem použití od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)     v celkové výši 14.509 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje s termínem použití od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024

76/5541 21. 8. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových investičních dotací

a)     s obcemi uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

b)     s obcemi uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,

c)     s obcemi uvedenými v příloze č. 3 předloženého materiálu, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu.

76/5541 21. 8. 2023
3. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 75 tis. Kč s účelovým určením na akci „Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“

76/5541 21. 8. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

 75 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

o

 75 tis. Kč

76/5541 21. 8. 2023
5. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 7. 9. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.