Půjčka – zaměstnanci LEPO
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5549 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

č. 12/1247 ze dne 8. 6. 2023

76/5549 21. 8. 2023
1. bere na vědomí

žádost města Šenov, IČO 00297291, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 18.100.000 Kč na projekt „Cyklolávka přes I/11 v Šenově“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

76/5549 21. 8. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Šenov, IČO 00297291, v maximální výši 18.100.000 Kč na projekt „Cyklolávka přes I/11 v Šenově“, s časovou použitelností od 10. 7. 2023 do 30. 8. 2024, a uzavřít s tímto městem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

76/5549 21. 8. 2023
3. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 18.100.000 Kč

76/5549 21. 8. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 6409 -

 Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

18.100.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

18.100.000 Kč

76/5549 21. 8. 2023
5. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 7. 9. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.