Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5551 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/4380 ze dne 16.1.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

76/5551 21. 8. 2023
1. rozhodla

uzavřít se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem Boleslavova 710/19, 702 18 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 25859838, dodatek č. 1 ke Smlouvě na nákup vysílacího času a poskytnutí licence, ev. číslo 00493/2023/KH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

76/5551 21. 8. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5            

na § 3349 -

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

o

500 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2141 -

Vnitřní obchod

o

500 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.