Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5552 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

76/5552 21. 8. 2023
1. rozhodla

poskytnout peněžitý dar ve výši 50 tis. Kč **********, která byla patronkou benefiční akce Metrostav Handy Cyklo Maraton 2023, dle předloženého materiálu

76/5552 21. 8. 2023
2. rozhodla

uzavřít darovací smlouvu na peněžitý dar se subjektem uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

76/5552 21. 8. 2023
3. rozhodla

snížit o 50 tis. Kč neinvestiční finanční prostředky na akci „Realizace komunikační strategie“

76/5552 21. 8. 2023
4. rozhodla

navýšit neinvestiční finanční prostředky o 50 tis. Kč na akci „Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji“

76/5552 21. 8. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5            

na § 3349 -

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

o

50 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

50 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.