Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5557 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

76/5557 21. 8. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci státní finanční podpory v programu „Podpora expozičních a výstavních projektů“ ve výši 127.000 Kč pro organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, v rámci akce rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“, na realizaci projektu dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

76/5557 21. 8. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 127.000 Kč účelově určenou na projekt "Janův Labyrint", s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“, dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

76/5557 21. 8. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté neinvestiční transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery

ze státního rozpočtu

o

      127 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

       127 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.