Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5560 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

76/5560 21. 8. 2023
1. bere na vědomí

žádost subjektu TATRA TRUCKS, a.s., IČO 01482840, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 ve výši 169.000 Kč na realizaci projektu „Den se Slovenskou strelou v Železničním muzeu moravskoslezském“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

76/5560 21. 8. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 subjektu TATRA TRUCKS, a.s., IČO 01482840, na realizaci projektu „Den se Slovenskou strelou v Železničním muzeu moravskoslezském“ ve výši 169.000 Kč, s časovou použitelností 15. 6. 2023 - 31. 10. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

76/5560 21. 8. 2023
3. bere na vědomí

žádost **********, IČO 73880779, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 ve výši 40.000 Kč na realizaci projektu „FASHION POP UP“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

76/5560 21. 8. 2023
4. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 **********, IČO 73880779, na realizaci projektu „FASHION POP UP“ ve výši 40.000 Kč, s časovou použitelností 1. 5. 2023 - 1. 12. 2023 a uzavřít s ní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

76/5560 21. 8. 2023
5. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 209.000 Kč

76/5560 21. 8. 2023
6. rozhodla

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

209 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

209 tis. kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.