Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5565 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

76/5565 21. 8. 2023
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 20.000.000 Kč, s časovou použitelností od 01.01.2023 do 31.12.2023

76/5565 21. 8. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 20.000.000 Kč v rámci akce rozpočtu „Oprava havarijních úseků“, s časovou použitelností od 01.01.2023 do 31.12.2023

76/5565 21. 8. 2023
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 4.000.000 Kč v rámci akce rozpočtu „Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd“, s časovou použitelností od 01.01.2023 do 31.12.2023

76/5565 21. 8. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 4.000.000 Kč v rámci akce rozpočtu „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů“, s časovou použitelností od 01.01.2023 do 31.12.2023

76/5565 21. 8. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6310 -

 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

pol. 2141

Příjem z úroků

o

40.000 tis. Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5         

na § 2212 -

Silnice

o

40.000 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.