Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5568 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 46/3255 ze dne 13. 6. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

76/5568 21. 8. 2023
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 143.333,70 Kč na profinancování projektu „Modernizace Nemocnice Třinec“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU výzvy č. 98, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

76/5568 21. 8. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 30.213.543,20 Kč na profinancování projektu „Modernizace Nemocnice Třinec“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU výzvy č. 98, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

76/5568 21. 8. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

143,34 tis. Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

30.213,55 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

143,34 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

30.213,55 tis. Kč

76/5568 21. 8. 2023
4. bere na vědomí

žádost Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, o poskytnutí finančních prostředků na provoz, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

76/5568 21. 8. 2023
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 6.372.530 Kč s účelovým určením na dofinancování hlavní činnosti, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.