Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5572 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

76/5572 21. 8. 2023
1. bere na vědomí

žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

76/5572 21. 8. 2023
2. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 7.250.000 Kč s účelovým určením na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu „Zvyšování kvality poskytované zdravotní péče v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.“, realizovaného v rámci REACT-EU výzvy č. 98, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

76/5572 21. 8. 2023
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o částku 2.200.000 Kč na celkovou výši 12.200.000 Kč s účelovým určením na Upgrade NIS z FONS Akord do FONS Enterprise, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

76/5572 21. 8. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

9.450 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

9.450 tis. Kč

76/5572 21. 8. 2023
5. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188,

a)     ve výši 6.000.000 Kč s účelovým určením na akci „Protialkoholní záchytná stanice“

b)     ve výši 1.000.000 Kč s účelovým určením na akci „Zajištění lékařské pohotovostní služby“

s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.