Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5574 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

76/5574 21. 8. 2023
1. bere na vědomí

žádosti organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750 a Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, o poskytnutí finančních prostředků, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

76/5574 21. 8. 2023
2. schvaluje

závazné ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

76/5574 21. 8. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

18.850,44 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

18.850,44 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.