Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5591 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

č. 91/7948 ze dne 22.6.2020

č. 44/2998 ze dne 9.5.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

č. 14/1728 ze dne 12.12.2019

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

76/5591 21. 8. 2023
1. rozhodla

přijmout od obcí uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení investiční dotace na spolufinancování projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 ve výši dle této přílohy a uzavřít s těmito obcemi smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

76/5591 21. 8. 2023
2. rozhodla

přijmout od obcí uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení investiční dotace na spolufinancování projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva v rámci adaptačního a mitigačního opatření realizovaného v rámci podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření, reg. č. SFZP XXXXXX/XXXX ve výši dle této přílohy a uzavřít s těmito obcemi smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

76/5591 21. 8. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

přijaté investiční transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

115.548,84 tis. Kč

a

snižují

přijaté neinvestiční transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

8.666,17 tis. Kč

a

snižují

přijaté investiční transfery

pol. 4221 -

Investiční přijaté transfery od obcí

o

5.000,00 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

o

146.695,84 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

o

8.666,17 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

26.147,00 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.