Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5603 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

76/5603 21. 8. 2023
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o Spolupráci Unique Summit se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, a Moravskoslezským inovačním centrem, IČO 25379631, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu pod podmínkou, že uzavření smlouvy bude schváleno všemi smluvními stranami

76/5603 21. 8. 2023
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o částku 1.000.000 Kč

76/5603 21. 8. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6113-

Zastupitelstva krajů

o

1 000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 2141 -

Vnitřní obchod                        

o

1 000 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.