Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5609 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

76/5609 21. 8. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

 

pol.  2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a  dobrovolnými svazky obcí

o

1,65 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

1,65 tis. Kč

76/5609 21. 8. 2023
2. schvaluje

změnu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

76/5609 21. 8. 2023
3. schvaluje

změnu závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ v rámci projektu „Odborné kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

76/5609 21. 8. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

investiční přijaté transfery

pol.  4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

3.388,32 tis. Kč

a

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

3.388,32 tis. Kč

76/5609 21. 8. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3121 -

Gymnázia

o

17,60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3121 -

Gymnázia

o

17,60 tis. Kč

76/5609 21. 8. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3299

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

23,74 tis. Kč

a

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4119 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně

o

736,64 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

760,38 tis. Kč

76/5609 21. 8. 2023
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Supporting attractivness of health and social care professions in regions“ příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

76/5609 21. 8. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižuje

dlouhodobé financování

pol. 8124 -

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

42.984,19 tis. Kč

a

snižují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

529,72 tis. Kč

a

snižují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

23.849,37 tis. Kč

pol. 4231 -

Investiční přijaté transfery od jiných států

o

13.241,25 tis. Kč

CELKEM

o

37.090,62 tis. Kč

a

snižuje

dlouhodobé financování

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

186.098,93 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

1.796,57 tis. Kč

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

o

3.704,82 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

1.537,13 tis. Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

0,30 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

400,00 tis. Kč

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

500,00 tis. Kč

na § 3326 - 

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

o

140,00 tis. Kč

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

o

500,00 tis. Kč

na § 3635 -

Územní plánování

o

249,75 tis. Kč

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

o

53,19 tis. Kč

CELKEM

o

8.881,76 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2212 -

Silnice

o

59.080,07 tis. Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

1.584,10 tis. Kč

na § 3121 -

Gymnázia

o

1.200,00 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

1.165,02 tis. Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

1.751,42 tis. Kč

na § 3314 -

Činnosti knihovnické

o

2.000,00 tis. Kč

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

8.500,00 tis. Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

700,00 tis. Kč

na § 3635 -

Územní plánování

o

2.677,44 tis. Kč

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

o

2.398,62 tis. Kč

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

o

2.000,00 tis. Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

o

8.450,00 tis. Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

o

150,00 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

113.411,32 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

3.500,00 tis. Kč

CELKEM

o

208.567,99 tis. Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 2212 -

Silnice

pol.  2310 -

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

o

63,87 tis. Kč

pol.  2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

276,98 tis. Kč

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol.  2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

2,42 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

229,68 tis. Kč

CELKEM

o

572,95 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 2212 -

Silnice

o

53,93 tis. Kč

na § 3314 -

Činnosti knihovnické

o

2.000,00 tis. Kč

CELKEM

o

2.053,93 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3127 -

Střední školy

o

5.285,40 tis. Kč

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

o

200,00 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

29.748,29 tis. Kč

CELKEM

o

35.233,69 tis. Kč

76/5609 21. 8. 2023
9. rozhodla

snížit závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ příspěvkové organizaci Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, účelově určený na výdaje spojené s přípravou projektu „Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvkové organizace“ o částku 384.100 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.