Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5617 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/1678 ze dne 13.9.2021

76/5617 21. 8. 2023
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě evid. č. 04291/2021/IM ze dne 8. 10. 2021 na výkon inženýrské činnosti při realizaci stavby „Rekonstrukce budovy na ulici Praskova č.p. 411" pro Základní školu, Opava, Havlíčkova 1, příspěvkovou organizaci, s příkazníkem, kterým je Ing. Miroslav Geryk, se sídlem Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov, IČO 63015820, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

76/5617 21. 8. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5          

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

45 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

45 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.