Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5632 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

76/5632 21. 8. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 1039 -

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

pol. 2324 -

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

o

1,00 tis. Kč

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů

o

4,64 tis. Kč

na § 2229 -

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

846,00 tis. Kč

na § 2292 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů

o

191,00 tis. Kč

na § 2369 -

Ostatní správa ve vodním hospodářství

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů

o

70,00 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

o

1,00 tis. Kč

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 2329 -

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

o

1,69 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 2111 -

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv

o

44,53 tis. Kč

na § 4375 -

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

pol. 2324 -

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

o

6,95 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů

o

1,00 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

o

6,14 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

39,92 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

9,81 tis. Kč

Celkem

o

1 223,68 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

1 223,68 tis. Kč

76/5632 21. 8. 2023
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 15 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním opakovaných voleb do zastupitelstva obce Hrčava vyhlášených na den 16. září 2023

76/5632 21. 8. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol.  4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

o

15,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6115 -

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

o

15,0 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.