Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5635 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/1681 ze dne 13.9.2021

č. 74/5407 ze dne 17. 7. 2023

76/5635 21. 8. 2023
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. 04138/2021/IM ze dne 05. 10. 2021 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby „Energetické úspory VI. Etapa – ZŠ Ostrava U Haldy“ se společností ATRIS, s.r.o., IČO 28608909, se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

76/5635 21. 8. 2023
2. rozhodla

zvýšit výdaje na akci rozpočtu kraje „Zateplení budovy a výměna výplní otvorů“ o částku 250 tis. Kč a změnit název na „Energetické úspory VI. Etapa – ZŠ Ostrava U Haldy“

76/5635 21. 8. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

250 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

250 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.