Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5637 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

č. 17/2084 ze dne 3.9.2020

č. 4/262 ze dne 15.6.2017

76/5637 21. 8. 2023
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 k 7. 8. 2023

b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 7. 2023

76/5637 21. 8. 2023
2. bere na vědomí

informaci o stavu a rozložení finančních prostředků kraje a o pohledávce vůči Sberbank CZ a.s. v likvidaci, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

76/5637 21. 8. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout v souladu s čl. 4.4 Statutu Fondu finančních zdrojů JESSICA zapojit prostředky Fondu finančních zdrojů JESSICA ve výši 100.000 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2023 jako zdroj pro přidělení finančních prostředků do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje

76/5637 21. 8. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

100.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 6409 -

Ostatní výdaje jinde nezařazené

o

 100.000 tis. Kč

76/5637 21. 8. 2023
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 100.000 tis. Kč

76/5637 21. 8. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 6409 -

Ostatní výdaje jinde nezařazené

o

100.000 tis. Kč

a

snižuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

100.000 tis. Kč

76/5637 21. 8. 2023
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informace dle bodu 1. a 2. a doporučení dle bodu 3. a 5. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 7. 9. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.