Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5648 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

76/5648 21. 8. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové investiční dotace organizace Potravinová banka v Ostravě, z.s., IČO 26559951, na projekt „Užitkové vozidlo pro obsluhu výdejen Potravinové banky v Ostravě na území MSK“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

76/5648 21. 8. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Potravinová banka v Ostravě, z.s., IČO 26559951, ve výši 270.000 Kč na realizaci projektu „Užitkové vozidlo pro obsluhu výdejen Potravinové banky v Ostravě na území MSK“, na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem, vzniklých a uhrazených v období od 1. 5. 2023 do 31. 12. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

76/5648 21. 8. 2023
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové investiční dotace organizace MELIVITA s.r.o., IČO 05012538, na projekt „Rekonstrukce výrobních prostor pro sociální podnikání“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

76/5648 21. 8. 2023
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci MELIVITA s.r.o., IČO 05012538, ve výši 116.000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce výrobních prostor pro sociální podnikání“, na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem, vzniklých a uhrazených v období od 1. 7. 2023 do 31. 10. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

76/5648 21. 8. 2023
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace ROMSKÁ VIZE z.s., IČO 17635241, na projekt „Kamarádství a úsměv“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

76/5648 21. 8. 2023
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci ROMSKÁ VIZE z.s., IČO 17635241, ve výši 100.000 Kč na realizaci projektu „Kamarádství a úsměv“, na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem, vzniklých a uhrazených v období od 1. 6. 2023 do 20. 10. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

76/5648 21. 8. 2023
7. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace církevní organizace Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 73632783, na projekt „Specializovaná paliativní (hospicová) péče v hospici CITADELA 2023“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

76/5648 21. 8. 2023
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje církevní organizaci Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 73632783, ve výši 300.000 Kč na realizaci projektu „Specializovaná paliativní (hospicová) péče v hospici CITADELA 2023“, na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

76/5648 21. 8. 2023
9. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové investiční dotace organizace Krizové centrum Ostrava, z.s., IČO 22735283, na projekt „Pořízení automobilu pro terénní formu služby krizová pomoc“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

76/5648 21. 8. 2023
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Krizové centrum Ostrava, z.s., IČO 22735283, ve výši 400.000 Kč na realizaci projektu „Pořízení automobilu pro terénní formu služby krizová pomoc“, na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem, vzniklých a uhrazených v období od 1. 8. 2023 do 30. 6. 2024, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

76/5648 21. 8. 2023
11. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace Spolek N.O.B.L, IČO 22871934, na projekt „Jednorázové letní akce na Bedřišce 2023.“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

76/5648 21. 8. 2023
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Spolek N.O.B.L, IČO 22871934, ve výši 98.000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Jednorázové letní akce na Bedřišce 2023.“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

76/5648 21. 8. 2023
13. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace Vzájemné soužití o.p.s., IČO 65497996, na projekt „Pomocná ruka – Společně za práva a bezpečí pro rok 2023“ dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

76/5648 21. 8. 2023
14. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Vzájemné soužití o.p.s., IČO 65497996, ve výši 177.000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Pomocná ruka – Společně za práva a bezpečí pro rok 2023“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

76/5648 21. 8. 2023
15. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové investiční dotace organizace Společenství vlastníků jednotek Lechowiczova 31, IČO 26876523, na projekt „Nezbytné stavební úpravy bytového domu k zajištění bezbariérového vstupu“ dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

76/5648 21. 8. 2023
16. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Společenství vlastníků jednotek Lechowiczova 31, IČO 26876523, ve výši 336.400 Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Nezbytné stavební úpravy bytového domu k zajištění bezbariérového vstupu“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

76/5648 21. 8. 2023
17. rozhodla

a)    snížit akci rozpočtu kraje „Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji“ o 300,00 tis. Kč

b)   navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“ o 300,00 tis. Kč

c)    navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji“ o 116,00 tis. Kč

76/5648 21. 8. 2023
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

670,00 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje - třída 5

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob

o

400,00 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

116,00 tis. Kč

Celkem

o

516,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob

o

270,00 tis. Kč

na § 4372 -

Krizová pomoc

o

400,00 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

116,00 tis. Kč

Celkem

o

786,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3525 -

Hospice

o

300,00 tis. Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

o

 100,00 tis. Kč

Celkem

o

400,00 tis. Kč

76/5648 21. 8. 2023
19. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit žádosti dle bodů 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15. a návrhy dle bodů 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 16. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Bc. Jiří Navrátil, MBA

Termín: 7. 9. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.