Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5655 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

76/5655 21. 8. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23 a 24 předloženého materiálu

76/5655 21. 8. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemcům:

a)    Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, ve výši maximálně 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast ženského týmu SBŠ Ostrava v evropských pohárech“; s časovou použitelností od 1. 6. 2023 do 31. 5. 2024; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   HC VÍTKOVICE RIDERA a.s., IČO 26861836, ve výši 700.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „CHAMPIONS HOCKEY LEAGUE 2023/2024 - účast A týmu HC VÍTKOVICE RIDERA v základní skupině“; s časovou použitelností od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023

c)    HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., IČO 25841599, ve výši 700.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „CHAMPIONS HOCKEY LEAGUE 2023/2024 - přeprava A-týmu HC Oceláři Třinec“; s časovou použitelností od 1. 8. 2023 do 31. 12. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

d)   Basketbalový klub Opava a.s., IČO 25840576, ve výši 550.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast Basketbalového klubu Opava v Basketball Champions League“; s časovou použitelností od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

e)    FBC OSTRAVA z.s., IČO 64628060, ve výši maximálně 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „CHAMPIONS CUP 2024“; s časovou použitelností od 1. 5. 2023 do 29. 2. 2024

f)     1. SC Vítkovice z. s., IČO 26588005, ve výši maximálně 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „CHAMPIONS CUP 2024“, s časovou použitelností od 1. 5. 2023 do 29. 2. 2024

g)   Česká cyklistická z. s., IČO 48682543, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Czech Tour 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

h)   Krajský svaz lyžařů Moravskoslezského kraje p.s., IČO 09740970, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora činnosti Krajského svazu lyžařů Moravskoslezského kraje s aktivní podporou sportu dětí a mládeže a rozvoje infrastruktury“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

i)     Český svaz házené, z.s., IČO 00548979, ve výši 1.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Moravskoslezské krajské házenkářské centrum“, s časovou použitelností od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

j)     POST BELLUM, z. ú., IČO 26548526, ve výši 450.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Paměť národa a Příběhy našich sousedů - pamětníci a významné firemní značky v regionu 2023“; s časovou použitelností od 1. 8. 2023 do 31. 12. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

76/5655 21. 8. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   HC VÍTKOVICE RIDERA a.s., IČO 26861836, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., IČO 25841599, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Basketbalový klub Opava a.s., IČO 25840576, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    FBC OSTRAVA z.s., IČO 64628060, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     1. SC Vítkovice z. s., IČO 26588005, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   Česká cyklistická z. s., IČO 48682543, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h)   Krajský svaz lyžařů Moravskoslezského kraje p.s., IČO 09740970, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

i)     Český svaz házené, z.s., IČO 00548979, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

j)     POST BELLUM, z. ú., IČO 26548526, dle přílohy č. 20, předloženého materiálu

76/5655 21. 8. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje - třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

200.000 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

250.000 Kč

a

 

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 3313 -

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

o

450.000 Kč

76/5655 21. 8. 2023
5. rozhodla

a)    snížit akci rozpočtu kraje „Podpora talentů“ o částku 250.000 Kč

b)   navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“ o částku 450.000 Kč

 

76/5655 21. 8. 2023
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje žadatelům:

a)    Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Výškovice, IČO 70312869, ve výši 1.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Multifunkční hřiště T.J. Sokol Ostrava-Výškovice“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   Veslařský klub Sl. Harta z.s., IČO 05858861, ve výši 190.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sociální zázemí veslařského Střediska talentované mládeže“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

c)    Tělocvičná jednota Sokol Karviná, IČO 44738340, ve výši 190.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora talentované mládeže MSK zapojené do extraligy žen LH“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

d)   Ostravská univerzita, IČO 61988987, ve výši 50.206 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Teaching virology in Czechia tour: lessons from HIV research guru“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

76/5655 21. 8. 2023
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2., 3. a 6. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 7. 9. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.