Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 76/5657 ze dne 21. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 15/955 ze dne 26.4.2021

č. 43/2941 ze dne 25.4.2022

č. 58/4326 ze dne 12.12.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

76/5657 21. 8. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na individuální projekt operačního programu Jan Amos Komenský, priorita 2 – Vzdělávání ve výši 3.752.052 Kč

76/5657 21. 8. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita 2 – Vzdělávání v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

76/5657 21. 8. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

3.752.054 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

3.752.054 Kč

76/5657 21. 8. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

5.705 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6402 -

Finanční vypořádání

o

5.705 Kč

76/5657 21. 8. 2023
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na financování stipendií ve školním roce 2022/2023 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023

76/5657 21. 8. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

4.915.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3127 -

Střední školy

o

4.915.000 Kč

76/5657 21. 8. 2023
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci akce „Příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“ příspěvkové organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace, IČO 61989339, o částku 220 tis. Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

76/5657 21. 8. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi

o

8.330 Kč

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

211.670 Kč

Celkem

220.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3133 -

Dětské domovy

o

220.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.