Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 77/5675 ze dne 4. 9. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

77/5675 4. 9. 2023
1. bere na vědomí

žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o účelový příspěvek na podporu konference Kapitoly pro internisty XII. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

77/5675 4. 9. 2023
2. rozhodla

snížit finanční prostředky na akcích rozpočtu kraje „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ o částku 55 tis. Kč a „Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví“ o částku 20 tis. Kč

77/5675 4. 9. 2023
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 75 tis. Kč, s účelovým určením na organizaci konference Kapitoly pro internisty XII., s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

77/5675 4. 9. 2023
4. schvaluje

77/5675 4. 9. 2023
5.

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

75 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

75 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.