Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 77/5677 ze dne 4. 9. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

77/5677 4. 9. 2023
1. schvaluje

změnu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

77/5677 4. 9. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

307,02 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

307,02 tis. Kč

77/5677 4. 9. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

5.766,80 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

5.766,80 tis. Kč

77/5677 4. 9. 2023
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2.040.850 Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU výzvy č. 102 na realizaci projektu „Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování v SNO“, registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017501

77/5677 4. 9. 2023
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 53.276,30 Kč na profinancování projektu „Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování v SNO“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU výzvy č. 102, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

77/5677 4. 9. 2023
6. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 1.987.573,70 Kč na profinancování projektu „Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování v SNO“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU výzvy č. 102, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

77/5677 4. 9. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

53,28 tis. Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.987,58 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

53,28 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

1.987,58 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.