Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 77/5680 ze dne 4. 9. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

77/5680 4. 9. 2023
1. bere na vědomí

žádosti Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o poskytnutí finančních prostředků, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

77/5680 4. 9. 2023
2. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje Pořízení zdravotnických přístrojů a zdravotnické techniky o částku 1.500 tis. Kč a akci Příspěvek na provoz v odvětví zdravotnictví – příspěvkové organizace kraje o částku 9.450 tis. Kč

77/5680 4. 9. 2023
3. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 1.500 tis. Kč na pořízení serverů pro virtualizaci serverové struktury, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

77/5680 4. 9. 2023
4. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 3.450 tis. Kč s účelovým určením na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu „Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj“, realizovaného v rámci REACT-EU výzvy č. 98, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

77/5680 4. 9. 2023
5. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 7.299,70 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce vestibulu - Karviná“, časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

77/5680 4. 9. 2023
6. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 13.000 tis. Kč s účelovým určením na akci „Vestavba sociálních zařízení interna 1 a 2 Karviná – křídlo A“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

77/5680 4. 9. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

9.450,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

9.150,30 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

299,70 tis. Kč

77/5680 4. 9. 2023
8. souhlasí

s vyhlášením podlimitní veřejné zakázky na stavby „Vestavba sociálních zařízení interna 1 a 2 Karviná – křídlo A“, organizací Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

77/5680 4. 9. 2023
9. doporučuje

řediteli organizace Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:
Ing. Kamilu Onysko, vedoucí oddělení řízení organizací a zdravotní péče
Ing. Simonu Novotnou, odbor zdravotnictví

náhradníky hodnotící komise:
Ing. Petra Sztefka, odbor zdravotnictví
Ing. Natálii Kadlečíkovou, odbor zdravotnictví

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.