Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 77/5684 ze dne 4. 9. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

77/5684 4. 9. 2023
1. bere na vědomí

žádost Taneční školy Horizonty Havířov, z.s. ze dne 14. 8. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

77/5684 4. 9. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Taneční škole Horizonty Havířov, z.s., IČO 22844201, na úhradu uznatelných nákladů spojených s účastí na „Mistrovství Evropy v disco dance 2023“ v maximální výši 30 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 9. 2023 do 31.10. 2023, dle předloženého materiálu

77/5684 4. 9. 2023
3. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o částku 30 tis. Kč s účelovým určením na akci „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“

77/5684 4. 9. 2023
4. rozhodla

uzavřít s Taneční školou Horizonty Havířov, z.s., IČO 22844201, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

77/5684 4. 9. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

 

na § 6113 - Zastupitelstva krajů

o

30 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

 

Na § 3419 - Ostatní sportovní činnosti

o

               30 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.