Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 77/5685 ze dne 4. 9. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

77/5685 4. 9. 2023
1. rozhodla

snížit neinvestiční finanční prostředky 96,76 tis. Kč v odvětví krizového řízení na akci „Realizace koncepce ochrany obyvatel kraje“

77/5685 4. 9. 2023
2. rozhodla

snížit neinvestiční finanční prostředky v odvětví krizového řízení na akci „Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“ o 58,75 tis. Kč

77/5685 4. 9. 2023
3. rozhodla

navýšit investiční finanční prostředky o 155,51 tis. Kč v odvětví krizového řízení na akci „Realizace koncepce ochrany obyvatel kraje“ a uhradit zvýšené výdaje na pořízení detektorů hořlavých plynů a multidetektorů

77/5685 4. 9. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5            

na § 5212 -

Ochrana obyvatelstva

o

96,76 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje – třída 5            

na § 5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

o

58,75 tis. Kč

Celkem

o

155,51 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 5212 – Ochrana obyvatelstva

o

155,51 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.