Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 77/5686 ze dne 4. 9. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

77/5686 4. 9. 2023
1. bere na vědomí

žádost společnosti Maku Maku s. r. o., IČO 11671238, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Konference ChainCamp 2023“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

77/5686 4. 9. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Maku Maku s. r. o., IČO 11671238, na realizaci projektu „Konference ChainCamp 2023“ v maximální výši 125 tis. Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených ode dne 22. 6. 2023 do dne 30. 9. 2023 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

77/5686 4. 9. 2023
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví chytrého regionu“ o částku 125 tis. Kč

77/5686 4. 9. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

125 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

125 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.